Організує роботу охорони відповідно до законодавства України та вимог нормативних документів у галузі охорони. Проводить відбір персоналу охорони при прийнятті на роботу, здійснює кадрові переміщення в установленому порядку в межах своєї компетенції, забезпечує професійну підготовку. Реалізує заходи із забезпечення законності та дисципліни у службовій діяльності працівників охорони, їх особистої безпеки під час виконання службових обов’язків. Організує та особисто контролює несення служби нарядами, утримання наявного службового транспорту охорони в робочому стані. Відповідає за проведення медичних обстежень водійського складу, експлуатацію, зберігання, службового транспорту, Організує охорону об’єктів, згідно з вимогами нормативних документів. Забезпечує:

– збереження та використання охоронниками спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони у суворій відповідності до вимог законодавства та нормативних актів, систематично особисто перевіряє стан їх зберігання і обліку;

– своєчасне та в повному обсязі надходження коштів згідно з укладеними договорами на здійснення заходів охорони та безпеки;

– проведення роботи з повернення дебіторської заборгованості за надані послуги;

– дотримання режиму секретності (збереження) інформації.

Несе персональну відповідальність за забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці, організацію виконання вимог нормативних актів з питань охорони праці в підрозділі охоронників.

Залиште контактні дані!