Забезпечує виконання договірних зобов'язань щодо надання охоронних послуг Замовнику кожною зміною охоронників. Зобов'язаний проводити, особисто, інструктаж інспекторів охорони (під підпис) по дотриманню правил з охорони праці, пожежної безпеки, застосуванні спеціальних засобів та санітарних норм при виконанні службових обов'язків на об'єкті, що охороняється; вимагати від своїх підлеглих знання інструкцій та законів, що складають правову основу охоронної діяльності; перевіряти діяльність охоронників на дорученому йому об'єкту згідно графіка перевірки, затвердженого начальником охорони; проводити звірення наявності майна, що рахується за об'єктом; вести облік особового складу в „Журналі обліку особового складу” та вивчати ділові якості; своєчасно та якісно вести документацію суворої звітності (табеля, відомості); підписувати у Замовника „Акти виконаних робіт (надання послуг)”; доповідати керівництву про всі недоліки при несенні служби підлеглими; щоденно подавати керівництву об'єкта службову записку встановленої форми і змісту щодо стану охорони на об'єкті; при спілкуванні з підлеглими вимагати від них дотримання норм службової етики під час надання послуг по охороні об'єкту.

Залиште Ваші контактні дані!