Повинен знати:

— законодавчі і нормативно-правові акти;

— методичні матеріали з обліку і руху персоналу;

— законодавство про працю;

— порядок оформлення пенсій, ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників підприємства;

— стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації; чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення працівників;

— порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання установленої звітності;

— порядок установлення назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної роботи, пільг, компенсацій працівникам;

— порядок ведення банку даних про персонал підприємства;

— засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів — не менше 1 року.

Залиште Ваші контактні дані!